ברכת שהחיינו על תפילין של רבינו תם

רבני בית ההוראה
כ"ג תשרי ה'תש"פ

שאלה:

בס”ד, האם אפשר לברך ‘ברכת שהחיינו’ על תפלין דר”ת?

תשובה:

שלום רב,

לא. יש מחלוקת בפוסקים אם מברך ברכת שהחינו על תפילין ביום הראשון שהוא מניח. ראה גם במשנה ברורה סי’ כב ס”ק ב’ שכותב שלא מברכים שהחינו על תפילין חדשות. ושם בביאור הלכה שם שהביא מהגר”א שאף לדעת הרמב”ם שמברכים זה רק כאשר הוא כתב את התפילין בעצמו. ומ”מ מאחר שמדובר באדם שכבר מניח תפילין ואין זו הפעם הראשונה שהוא מקיים מצוות תפילין ברור שאינו מברך על תפילין של ר”ת, שהרי לכל היותר התפילין הללו מניחים מחמת הספק.

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *