אשה חייבת להתפלל ערבית בסוף הצום?

רבני בית ההוראה
22 Tishrei 5780

שאלה:

בס”ד שלום וברכה כבודו הנכבד, בצאת כל הצומות – כולל כיפור, האם אישה חייבת להתפלל בצאת הצום ערבית? אם לא התפללה אלא רק אמרה ‘ברוך המבדיל בין קודש לחול’ ועשתה הבדלה, ולאחר מכן אכלה האם זה בסדר? שאלה נוספת הקשורה לראשונה, אם טעתה בהבדלה בפרט קטן אך לא בטוחה שטעתה בכלל, אך צמה כראוי עד זמן רבינו תם, זה בסדר שאכלה לאחר אמירת המילים הללו ‘ברוך המבדיל בין קודש לחול’ ועשתה הבדלה(אך אינה יודעת אם טעתה במילה/בפרט בהבדלה או לא, אגב, בנוסף, היא שכחה לשבת בעת שתיית כוס ההבדלה אלא שתתה בעמידה, כולי תקווה שזה בסדר) זה נחשב שהיא צמה והכל בסדר למרות הכל? תודה רבה על עבודת הקודש שלכם, מעריכה ומעריצה, תבורכו בכל מכל.

תשובה:

שלום וברכה

אין כל חיוב לאשה להתפלל תפילת ערבית, ברגע שהגיע צאת הכוכבים ועשית הבדלה [אסור לאכול לפני הבדלה] – מותר לאכול.

חורף טוב ובריא!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *