מניעת הריון

רבני בית ההוראה
19 Tishrei 5780

שאלה:

האם יש מקום לומר לאשה בעת ההיכרות, לפני החתונה כי אני מעוניין לקיים את מצוות פריה ורביה בעיקר הדין כלומר להביא רק ילד אחד וילדה אחת? וגם זאת רק לאחר תקופה של 3 שנים לאחר הנישואין, כדי להתבסס כלכלית בשביל הילד שיגדל טוב ואף בשביל ייצוב הקשר בין בני הזוג?

תשובה:

הנושא אינו מה לומר לאשה לפני הנישואין, אלא ההנהגה הזו שאתה מציע אסורה לגמרי על פי הלכה, כך שזה בלאו הכי לא מעשי… אין כל היתר למנוע הריון לפני שקיימת פריה ורביה, וגם אחרי שקיימת מצוה זו אין למנוע הריון סתם, משום שכבר אמרו חכמים על פי הפסוק “ולערב אל תנח ידיך” שגם מי שכבר קיים פריה ורביה מצווה להמשיך ולפעול לקיום העולם, ורק במצבים רפואיים וכדו’ המחייבים זאת התירו למנוע הריון.

החשיבה למנוע הריון מטעמים כלכליים שגוי בתכלית גם בלי קשר לעצם האיסור הנ”ל, שהרי כבר אמרו חכמים “האומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנה”… יש בורא לעולם והוא זן ומפרנס את כולם, וכל ילד נולד וכיכרו בידו… קצת אמונה והכל יהיה בסדר בעז”ה!

אדרבה, קבל על עצמך לגשת לנושא הנישואין כרצון הבורא ולמען שמו באהבה, ותזכה בעז”ה למצוא את זיווגך בקרוב ובנקל ובשמחה!

החלטות טובות ונכונות!

2 Comments

  M:

  תודה רבה על הארת העיניים.

  מפני מה אין היתר להתעכב? מפני זריזין מקדימין? זריזין מקדימין זו חובה גמורה?

  וכן “ולערב אל תנח ידך” זו חובה גמורה? לכאורה זו אסמכתא בעלמא מקהלת ?

  על סמך מה התירו במצבים מסויימים ?

  לגבי כלכלה – עד מספר ילדים זה עוד אפשרי, אך אם הטבע יזמן 20 ילדים לזוג פשוט – איך יתכן להסתדר? זה בכלל חוקי? לכאורה נגזר על הילדים האלה שלא יהיה מי שיטפל בהם כהוגן?

  לסיכום, בגלל שאיני רוצה להכביד על הרבנים החשובים, ואני רוצה ללמוד את הדברים לאשורן, הייתי שמח לראות תשובה בנושא בשו”ת יביע אומר או שו”ת אחר, אולי יצביעו לי על סימן? ואלך לי ללמוד משם הכל.

  רבני בית ההוראה:

  הסיבה שאין היתר להתעכב הוא משום שבעקרון כמו כל חיוב שיש לאדם מיד כאשר הוא מגיע לזמן החיוב אסור לו להתעכב ולדחות. לכן, עקרונית היה מקום לומר שהחובה היא בגיל 13 כאשר הוא הגיע לגיל מצוות. אלא שדחו את זה עד גיל 18-20, והסיבה לכך היא משום שרואים מכמה מקומות שחיוב פריה ורביה היא כדרך הארץ. כפי שתראה בכמה תשובות באתר שהרחבנו בזה.
  לגבי החובה של פריה ורביה זה ברור. לגבי לערב אל תנח בהחלט יש בזה הקלות, כפי שנוהגים רבים. לפעמים עומס החיים, גידול הילדים, קשיים כאלה ואחרים הן בהחלט סיבות לדחות היריונות, אבל לא להחליט מראש שמספיק בו ובת וזהו. האומר זאת הוא מקטני אמנה, כולם יכולים לקיים את רצון הבורא ולהוסיף ילודה כפי שאמרו בפסוק לא תהו בראה (את העולם) לשבת יצרה. לא צריך לקחת את הסוגיה הזו ברמה קיצונית, מ2 עד 20. הרבה לפני שתגיע לגיל 20 אני מניח שתמתין, תשהה, ואפילו תפסיק בשלב מסויים. העיקר שתהיה לכם הרבה הצלחה
  תוכל לעיין בשאלות ובתשובות באתר ישנם כאלה לרוב, ולעיתים הרחבנו יותר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *