הנאה ממלאכה שנעשתה בחול המועד באיסור

שאלה:

בס"ד שלום ומועדים לשמחה אימי , שאינה שומרת מצוות מכבסת בחול המועד . הודעתי לה מראש אלא תצרף את בגדי למכונה כי אסור לכבס בגדים בחול המועד. היום לצערנו היא שכחה וכיבסה גם את בגדי . כרגע הם כבר אחרי הכביסה. האם מותר ללבוש אותם עכשיו או לחכות לאחרי החג ?

תשובה:

שלום רב.

דין ההנאה ממלאכת חול המועד הוא כדין הנאה ממלאכות שבת, ולכן אם הדבר נעשה במזיד אסור ליהנות מזה בין לו ובין לאחרים לעולם, ובדבר שכובס באיסור יש לטנפו ולכבסו שוב. אם הדבר נעשה בשוגג מותר לאחרים ליהנות מיד. כמובן שאם תמתין לאחר החג מותר להשתמש בלי לטנף את הבגד, לאחר שעובר הזמן שניתן היה לכבסו [כלומר שעתיים שלוש אחרי החג].

בהצלחה רבה בדרכך וחג שמח!

מקורות:

במגן אברהם סי’ תקל”ח סק”ב (שהובאו דבריו במ”ב שם סק”ב) עולה שאסור ליהנות ממלאכת חול המועד כשם שאסור בשבת וכן פסקו בשמירת שבת כהלכתה פרק ס”ו סעיף מ”א ובשו”ת שבט הלוי חלק ו’ סימן ס”ח, ועי’ בספר חול המועד כהלכתו בנספח מה שכתב בענין זה באריכות ובדברי הגרמ”ש קליין בביאורים שם אות י”ח שיישב דעת האוסרים, ולענין הנאה ממלאכת כיבוס מצינו בבן איש חי ויחי סי”ט שכתב שיש ללכלך את הבגד ולכבסו שוב, וכעין זה כתב בתהלה לדוד שיח,ג לענין הנאה מברירה שהיתה באיסור.

מקורות:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *