לולב בין השמשות

רבני בית ההוראה
16 Tishrei 5780

שאלה:

האם ניתן להתפלל מוסף 13 דקות אחרי השקיעה. האם ניתן ליטול לולב 13 דקות אחרי השקיעה.

תשובה:

כל מצוות היום הם דוקא עד השקיעה, לגבי זמן התפילה הקלו קצת יותר שכביכול זמן מנחה וממילא אולי גם מוסף הוא עד זמן ערבית בדיעבד [ראה משנה ברורה סי’ רלג], אבל לולב זה בכלל הספק הרגיל האם זמן בין השמשות הוא מהיום או מהלילה, וכיון שזה ספק, יש ליטול ללא ברכה, מספק שמא בכל זאת יש בזה קיום מצוה…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *