סוכה או לולב

רבני בית ההוראה
ט"ו תשרי ה'תש"פ

שאלה:

למי שיש אפשרות לקיים רק אחת משתי המצוות, נטילת לולב או סוכה, מה עדיף?

תשובה:

אינני יודע לענות על שאלה כזו… אינני גם מבין מציאות כזו… אפשר תמיד לקיים את שתיהן. לולב ניתן לבקש ממישהו אחר ובסוכה אפשר להתארח אצל אדם אחר. מכל מקום מצות לולב בשאר ימים היא רק דרבנן והסוכה דאורייתא, ולאידך גיסא ממצות סוכה בידו להפטר על ידי שלא יאכל לחם, והבעיה היא רק שינה, שזה לא ניתן למנוע עצמו משינה כל השבוע…

2 תגובות

    מנחם:

    עי’ מטה אפרים (סי’ תרכה סכ”ב) דילך למקום שירצה, וע”ש שהביא לדברי הפמ”ג דס”ל דסוכה קודם, אבל המטה אפרים דחה סברתו. אמנם ע”ש באלף המגן (סקכ”ב) שהביא מהשד”ח שסוכה קודם מג’ טעמים, ע”ש. ומשמע לדינא יש לומר דסוכה עדיף.

    רבני בית הוראה:

    רק יצויין שכל זה לפלפולא ובזמנינו שיש בכל מקום הכל יש לטרוח ולקיים…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *