אתרוג רך

רבני בית ההוראה
15 Tishrei 5780

שאלה:

מה דינו של אתרוג הרך במקצת?

תשובה:

רק אם הואסרוח מבפנים -רקוב הוא נפסל מה שקצת התרכך אינו פוסל אותו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *