כתיבה תורנית בשכר בחול המועד / עיצוב תוכנה במחשב בחול המועד

שאלה:

שלום רב ברצוני לשאול כמה שאלות לקראת ימי חוה"מ הקרבים: א) אדם העובד במכון תורני, ומקבל תשלום על שעות הלימוד והכתיבה שעושה לפי בקשתם, האם מותר לו להמשיך לעשות זאת גם בחול המועד או שזה נקרא מלאכה ואסור [יש לציין שבלא זה יבוא כנראה לידי ביטול תורה כאשר אין לו דרבון זה]. ב) אשה הלומדת קורס כל שהוא דרך המחשב, וכדי שלא לאבד את מה ששומעת היא מסכמת את הנקודות הנצרכות לה, האם מותר בחוה"מ לסכם את הדברים כדין דבר האבד או שאסור. [הפוסקים כתבו על לימוד תורה שנחשב דבר האבד, והשאלה היא האם כל לימוד בכלל היתר זה, שהרי ללמוד מותר לה, וממילא יש חשש שיאבד ועליה לכתוב]. ג) האם מותר לה לתרגל בחוה"מ את מה שלומדת, וכגון לעצב דברים, או לתכנת תוכנת דמה וכיו"ב, או שכיון שאין זה לצורך המועד אסור. [הלימוד עצמו מסתבר שמותר, משום שהדלקת מחשב בעלמא היא פעולה קלה שאין בה טורח. וכמו לחיצה על פלאפון וכיו"ב]. יש לציין שאם יהיה לה אסור יתבזבז לה הזמן על בילויים ובטלה בעלמא, כך שעדיף שינוצל לפעולות חיוביות.

תשובה:

שלום וברכה

1. לדעתי, כיון שלגבי עצם הכתיבה במחשב בלא הדפסה נהגו להקל שאינה מלאכה, ראה כאן, ממילא, אף שקבלת שכר על עבודה בחול המועד אסורה גם כשזה אינו מלאכה, כיון שהקלו בזה לגבי דבר הנצרך לחול המועד, אין דבר היותר נצרך מהתמדה בלימוד ויש להקל [אישית, מלבד עבודתי באתר דין שנצרכת ממש בחול המועד לאנשים הפונים, אינני עושה שום עבודת מכון שאני קשור אליה בחול המועד].

2. אינני מבין למה היא צריכה ללמוד את הקורס בחול המועד? אם זה קורס חולף והשיעור של חול המועד לא יחזור, ויש משמעות לכל שיעור, יתכן שזה דבר האבד, ושתכתוב בשינוי. אבל אם אפשר לשמוע את השיעור אחרי החג אין להקל.

3. בודאי אסור. עיצוב שלומדים אותו הוא כבר מלאכת אומן ולא כמו כתיבה שהזכרנו קודם. ולגבי החשש שלך שמא תתבטל, מותר לבת ישראל כשרה כאשתך לנוח קצת בימי החג, תקנה לה היום ספר טוב בעל ערך וקצת פיצוחים ושוקולד, וזה בסדר גמור. לא עליך המלאכה להפעיל אותה ב"פעילות חיובית" בימי חול המועד…

חג שמח.

מקורות:

1. כל פעולה בשכר גם אם היא אינה מלאכה אסורה בחול המועד, ראה שו”ע תקמב סעי’ א ובשו”ת נודע ביהודה מהדו”ת סי’ קד. אלא שכתב הכלבו בסי’ ס, שכאשר הדבר נעשה לצורך המועד והוא אינו מלאכה מותר גם בשכר, והובא בבית יוסף סו”ס תקמא וראה נושאי כלי הטור שם בביאור הדברים, ומה שדן בזה בביאור הלכה שם. וכן הכריע להלכה בשו”ת זרע אמת ח”ג סי’ נה, וראה כף החיים סי’ תקמא ס”ק כז שיש לסמוך על כך בשעת הדחק שאינו מוצא בחינם, וראה חול המועד כהלכתו עמ’ שו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *