איזה אתרוג עדיף?

רבני בית ההוראה
10 Tishrei 5780

שאלה:

בס”ד 2 אתרוגים שכל אחד מהם מהודר, אחד אתרוג תימני, והשני אתרוג ממגדל ידוע ומפורסם שכותב: אתרוג מהודר מארץ ישראל, בחזקת בלתי מורכב. איזה מהם עדיף לברכה ביום הראשון, ומה הדין לגבי שאר הימים.

תשובה:

שלום וברכה

שניהם חייבים להיות תחת השגחה שהם בחזקת שאינם מורכבים [גם אתרוג תימני חייב הכשר שאינו מורכב], לעצם הענין לא ניתן לענות בצורה כזו, כיון שהנושא של מורכב ואינו מורכב זה רק פרט אחד, יש הרבה הבדלים ברמת ההידור בין האתרוגים… וכאמור בלאו הכי בלי הכשר ברור שאינו מורכב בלאו הכי אין ליטול.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *