תכשיטים לאישה ביום כיפור

רבני בית ההוראה
8 Tishrei 5780

שאלה:

האם מותר ללבוש תכשיטים לאישה ביום כיפור

תשובה:

אין כל איסור ללבוש תכשיטים, אלא שיש שנהגו להמנע מתכשיטי זהב, כמו הכהן הגדול שהיה נמנע מבגדי זהב כדי שלא להזכיר את חטא העגל, אבל זה מנהג בעלמא וכל אחת עושה כמנהגה. תכשיט שאינו זהב ודאי מותר.

גמר חתימה טובה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *