האם יש ענין להחמיר בשתיה ביום כיפור לא יותר מ 37 סמ”ק

רבני בית ההוראה
6 Tishrei 5780

שאלה:

האם יש ענין להחמיר בשתיה ביום כיפור לא יותר מ 37 סמ”ק 

תשובה:

שלום וברכה

האכילה לשיעורים בדרך כלל באדם מבוגר היא 40 סמ”ק שתייה ו30 סמ”ק אכילה. באדם שפי הבליעה שלו קטן יותר ומצוי אצל נשים, אין לשתות יותר מ33 סמ”ק, וההפרש הוא לא פחות מ9 דק’ שזה השיעור המחמיר בכדי אכילת פרס לענין זה [ראה שו”ת חתם סופר ח”ו סי’ טז]. כמו בן שמי שנזקק ליותר יאכל בהפרשים של 4 דק’ שזו שיטה רווחת בכדי אכילת פרס, ולא יאכל חלילה יותר מכשיעור כשאין בכך צורך. החכם עיניו בראשו, שאם יודע שיזדקק לשתייה מרובה יקפיד לשתות באותם הפסקים שלא יגיע למצב שיזדקק חלילה לשתות בבת אחת יותר מכשיעור ללא צורך.

יצויין שהשתייה גם פחות מכשיעור אסורה מהתורה, אלא שלענין חולה שחייב לשתות לפי הוראת הרופא, קל יותר דין שתייה לשיעורים משתייה בכמות גדולה יותר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *