הסבר על תחנון

רבני בית ההוראה
27 Elul 5779

שאלה:

אני יודע שתחנון בנוי מ:וידוי + נפילת אפים + י”ג מידות . אפשר פירוט מזה וידוי,נפילת אפים ויג המידות?תודה.

תשובה:

שלום וברכה,

וידוי זה אשמנו בגדנו… אח”כ אומרים י”ג מדות – ה’ ה’ אל רחום ומנון… ואח”כ אומרים לדוד אליך ה’….קוראים לזה נפילת אפים משום שהיו נופלים על אפים ואומרים זאת. וכך נוהגים האשכנזים. אמנם הספרדים אומרים זאת מיושב ללא נפילת אפים. אבל עדיין קוראים לזה נפילת אפים.

בהצלחה ושנה טובה.

תמשיך להתחזק בתורה ומצוות.

מקורות:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *