מנחה אחרי צאת הכוכבים

רבני בית ההוראה
19 Elul 5779

שאלה:

האם מותר להתפלל מנחה רבע שעה אחרי השקיעה?

תשובה:

שלום וברכה

אין להתפלל רבע שעה אחרי השקיעה שכן לדעת רוב הפוסקים זה כבר צאת הכוכבים [13.5 דק’], באופן זה קיימים כל כללי תפילת תשלומין.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *