מה מהתפילה אומרים רק בציבור?

רבני בית ההוראה
14 Elul 5779

שאלה:

לפעמים אין לי אפשרות להגיע לבית כנסת ואני מתפלל בבית לבד, רציתי לדעת: במידה ואני מתפלל בבית ולא בבית כנסת , מה עליי לקרוא שונה(מה להוריד מהתפילה או להוסיף)?בשחרית, מנחה, וערבית.תודה

תשובה:

כל הדברים הנאמרים מחמת הציבור, שהם קדיש, ברכו, חזרת הש”ץ קדושה וברכת כהנים, י”ג מידות – אין לומר ביחיד. לגבי תחנון, הספרדים אומרים, אצל האשכנזים רק בירושלים, כיון שאין לך בבית ספר תורה. בכל מקרה אפשר לומר את הפרק בלי נפילת אפים [שוב, רלוונטי לאשכנזים].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *