דו”ד בעניין הסכם שותפות

רבני בית הדין
7 Elul 5779

שאלה:

ראובן עוסק עצמאי הבטיח לידידו שמעון כי אם יפנה אליו לקוחות אזי יתן לו שליש מההכנסות שיתקבלו מלקוחות אלו. לאחר ששמעון הפנה לקוח התעורר ויכוח כדלהלן: ראובן טען שיתן שליש רק תמורת חשבונית מס קבלה, או לחילופין ינכה את המע”מ ומס הכנסה שמוטלים עליו, אך שמעון תובע שליש בלי קשר למתן קבלה. ראובן טוען שמוכן שהלקוח ישלם שליש ישירות לשמעון, אך שמעון מסרב, כי לא רוצה שהלקוח ידע שהוא מתוגמל.

תשובה:

שלום וברכה,

בעל העסק צריך לשלם למתווך שליש כולל המע”מ, ואם המתווך לא מעוניין להפריש מע”מ, ייתן לו בעל העסק פחות משליש, כך שבעל העסק לא ישלם יותר משליש מכל העסקה.

בהצלחה.

מקורות:

המתווך דורש לקבל שליש בשחור, והמע”מ עבור אותו שליש ייגרע מבעל העסק, ונמצא שבעל העסק מפסיד שליש ועוד מע”מ. ולכן יכול בעל העסק לומר שעל מחיר כזה לא התחייבתי, ובעל העסק צריך להפריש שליש כולל מע”מ ותו לא.

וגם אם יש ספק בדו”ד לא ניתן חייב את בעל העסק יותר משליש כולל הפרשת מע”מ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *