סידור בתוך תיק התפילין

הרב ירוחם ארלנגר‎
ה' אלול ה'תשע"ט

שאלה:

האם מותר לשים את הסידור בתוך תיק התפילין? מדובר בתיק אחד שבו יש את התפילין ולא בתיק בתוך תיק.

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה נכון להתנות מתחילה שהכוונה לשים שם גם סידור, אבל גם מי שלא התנה על כך רשאי לשים אותו שם מכמה סיבות: ראשית התפילין עצמם הם בתוך קופסאות, ורק הרצועות שהם תשמיש קדושה גלויות, ולכן ניתן להגדיר את התיק כתשמיש דתשמיש קדושה ולא כתשמיש ממש, אלא שהואיל ויש שהחמירו בזה בגלל שהקשר של ראש ושל יד אינו בקופסה ולדעתם הוא קדושה ממש כיון שיש בו כתיבת השם, לכן ראוי לעשות תנאי מראש. עוד צד קולא יש בזה לדעת הסוברים שהקדושה עצמה היארק במקום הנצרך לתפילין, אבל השטח העודף, אינו קדוש. ובפרט יש לסמוך על כך כאן שלכתחילה עושים זאת כדי שניתן יהיה להניח גם סידור.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ מב סעי’ ג ומשנה ברורה שם, וביאור הלכה סי’ לד ד”ה שתי. על הדעה המחמירה בגלל הקשרים, ראה שו”ת דברי יציב ח”א סי’ מח. על השטח העודף בתיק ראה ביאור הלכה סי’ מב ד”ה אסור בשם שער אפרים, וע”ע דברי יציב שם מחמת הנ”ל שלכתחילה יש לעשות תנאי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *