להקדים תפילתו לתפילת ציבור במקום שזמן התפילה לא קבוע

רבני בית ההוראה
ב' אלול ה'תשע"ט

שאלה:

שלום הרב, בעל בית שמתפלל בחסידות שלו, ושעת התפילה תלויה באדמו”ר. ממילא, כאשר הוא חייב כבר להתחיל תפילה על מנת להספיק לעבודה או לשאר סידורים, לפעמים עדין לא ברור מתי התפילה תתחיל בפועל. יש מנין בבית המדרש הממתינים לתפילת שחרית, והוא לא יודע האם חל עליו איסור של המקדים תפילתו לתפילת ציבור, או שמכיוון שזמן התפילה המדוייק לא ידוע ומצויים עיכובים, הוא ממילא פטור מהלכה זו ומותר לו להתפלל תדיר בבית המדרש (אנשים אחרים כך נוהגים והדבר לא תמוה לרבים, המציאות בזמני התפילה מובנת לציבור – השאלה היא האם אף אל פי כן יחול עליו האיסור, אם כבר נקלע למצב כזה).

תשובה:

שלום וברכה

ראשית נראה לי שזו טעות בהנהגה… אין הגיון להתפלל חצי שבוע ביחידות כדי להתפלל בשאר ימים עם האדמו”ר… יהודי חייב בכל יום להתפלל בציבור, לדעת הרבה פוסקים זו חובה גמורה וכן סבר האגרות משה כפי שכבר הארכנו פעמם רבות באתר, וכידוע החמיר בזה מאוד השו”ע הרב בסי’ צ שנוקט שהוא חיוב גמור ממש, ואין מקום להקל שלא מחמת אונס. לכן צריך להתפלל במנין קבוע בשעה קבועה בקה יראי ה’, ובעזרת ה’ בשבת לבוא להתפלל עם האדמו”ר.

ולעצם השאלה, לא מצאתי בדברי הפוסקים בסי’ צ סעי’ י חילוק כעין זה שהכרת אם הדבר ידוע או לא, יש איסור להתפלל לפני הציבור אא”כ מחמת אונס יצא לביתו ויתפלל שם.

שיתקבלו התפילות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *