גזלן שנותן לצורכי רבים

רבני בית הדין
א' אלול ה'תשע"ט

שאלה:

שלום לרב, האם תרומה לבניין בית כנסת מהווה צרכי רבים לענין גזלן שלא יודע את מי גזל ורוצה לתקן?

תשובה:

שלום וברכה,

צורכי רבים הינו כל דבר ששייך לרבים שהרבים נהנים, כגון בניין מקווה, בית מדרש וכדו’. מרן הח”ח בספרו אהבת חסד הביא בשם השל”ה שאם ינדב ספרים לבית הכנסת נחשב צורכי רבים. וכתב האגרות משה כתב שמחזיר לצורכי רבים ונותן לבית כנסת לא יתן בתורת צדקה ויחזיקו לו טובה או יכבדו אותו על כך

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע סימן שסו סעיף ב הגוזל את הרבים ואינו יודע למי ישיב יעשה צורכי רבים. .וראה אגרות משה חו”מ סימן פח 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *