האם אכילת בשר מסכנת את הנפש?

שאלה:

אסא קיסר (דתי טבעוני) טוען שרבי חזקיהו מדיני אומר בספרו שהרמ"ק אומר בעניין גלגול נפש הבהמה הטהורה. ובעל נפש יתרחק מבשרה שאפשר שעל ידי בשרה יתרכב בו הרשע ההוא ופעמים שהוא מלפתו עד מות ולפי זה אין לאכול בשר כי אם למי שנגלה אליו סוד ד' ממי שאין בה מגולגל מחמת עוון וזה היא הזהרת הרב האריז"ל. האם זה ציטוט נכון? האם אדם פשוט מסתכן אם אוכל בשר? אפילו בשבת? האם מדובר רק בבקר? למה רבנים לא מתריעים? אני מאמינה שיש על כך תשובה. בבקשה שתפו אותנו בידיעתכם. תודה.

תשובה:

שלום וברכה

הציטוט הוא נכון ומופיע בשדי חמד מערכת האכילה אות א', אבל זה נקרא בעברית להוציא דבר מהקשרו… שכן ברור היה לשדי חמד מה שברור לגמרי ומופיע בהלכה, שיש מצוה לאכול בשר בשבת ויום טוב, וגם בזמן הזה נוהגת לרוב השיטות מצות אכילת הבשר משום שמחה, ראה רמב"ם הל' יום טוב פ"ו הל' יח, וראה דרכי תשובה סי' פט ס"ק יט, חות יאיר סי' קעח ועוד, וגם לשיטות שאין חיוב אלא בבשר שלמים, ראה ביאור הלכה בסי' תקכט שודאי גם הם מודים שיש בכך מצוה. דברים אלו פשוטים וידועים לכל. אלא שכתב השדי חמד, שאדם שחטא בעבירות והוא רוצה לסגף את עצמו ולכן הוא קיבל על עצמו שלא לאכול בשר, כאן באה השאלה מה יעשה בשבת ויום טוב, ועל זה כתב, שכיון שיש לו בזה צורך לכפרת עוונותיו יוכל לסמוך על השיטות שאין חיוב אכילת בשר ביום טוב בזמן הזה ויוצאים ידי חובה ביין, ובפרט שיש אמירה כזו של הרמ"ק שאין לחשוש לה להלכה, זה ברור, אבל כיון שהיא קיימת אזי באופן זה שמותר לו להמנע מאכילת בשר כיון שיש לו בזה ענין של תשובה, הרויח גם דבר זה שאמר הרמ"ק.

לכן השימוש בדברים שלא התקבלו להלכה, למטרות שמנוגדות לפסיקה, ועל זה כבר אמרו שומר פתאים ה', זה קצת ניצול ציני לדעתי של הדברים. בפרט, שהרי כידוע מכל ספרי החסידות אזי אדרבה, כשאדם אוכל מאכל ומברך עליו ומקיים בו מצות עונג שבת או כדי שיהיה לו כח ללמוד, הוא מתקן בכך ומברר את כל ניצוצות הקודשה שבו ומעלה אותם למקום גבוה, כל ספרי החסידות מדברים על כך הרבה, זה אחד מהיסודות המפורסמים.

שבת שלום.

שבת שלום ומבורך.

שבת שלום ומבורך.

מקורות:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל