שידוך שנעשה בעזרת קרוב

רבני בית הדין
23 Av 5779

שאלה:

אשתי ניהלה שידוך מול אחות נשואה של הבחור שאליה היא הגיעה דרך חוברת שמופצת לשדכנים בתשלום וכעת כשנגמר השידוך האחות תובעת מדמי השידוך כיון שלטענתה היא לא מוגדרת כהורים אלא כמו חברה שעשה שידוך מה הדין

תשובה:

שלום וברכה,

השדכנית מוגדרת שדכנית הבלעדית של שתי הצדדים – גם לצד של הבחור, ולה בלבד מגיע את מלוא השכר של השדכנות. ראה מקורות.

בהצלחה.

מקורות:

כיום נהגו לשלם שכר שדכנות גם לקרובי משפחה, אמנם דין זה דווקא אם הקרוב הוא הגה את רעיון השידוך. אבל שדכן שפנה לקרוב של הבחור כדי שיציע יש לראות את הקרוב כמטפל בהצעה של הבחור ולא כשדכן, ואין לו דין שדכן, ולא מגיע לו שכר עבור השידוך.

אם השדכנית הייתה פונה לאדם זר שיציע לבחור, היה מקום לדון מתי הוא נחשב לשדכן עצמי ומתי לא (תלוי אם התנו שיהיה שליח), אבל בקרוב או אחראי על הבחור או מנהל סמינר של הבחורה לא נחשב לשדכן אלא כאחראי בלבד ואין לו דין שדכן ולא מגיע לו שכר שדכנות ראה עלון המשפט גליון מספר 54 פסקי דין של הרב יוסף פליישמן דין 6. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *