שאלה בקשר ליצר טוברע

רבני בית ההוראה
23 Av 5779

שאלה:

בערוץ 97 בתוכניות של הרב זמיר כהן הוא דיבר על יצרים. יש טוב ויש גם, רע. כמו למשל בטוב, – ואהבת לרעך כמוך, עזרה לזולת, לימוד תורה, לתרום כסף, לעשות שלום בן אדם לחברו, דיבור בנחת, וכדומה. רע, – כעס, קנאה, עזות, עצלות, וכדומה. אך ניתן להשתמש ברע בשביל לעשות טוב. למשל קנאה לקנות במי שמסוגל לעשות יותר מצוות, למשל אם חבר של מישהו רואה שהוא משקיע יותר ממנו בענייני מצוות, אז הוא יכול לקנות בו, והקנאה תניע אותו, לעשות יותר מצוות. המשפט הידוע, קנאת סופרים תרבה חוכמה. גם עזות, כמו שאפשר להפוך קנאה לחיובית, גם בעזות אפשר להיות עזים, ולקיים מצוות, מבלי לחשוש מה אחרים יחשבו ויגידו. מה שראינו אם כך קנאה חיובית ועזות חיובית. אבל על עצלות חיובית, הוא לא דיבר. האם יש דבר כזה, או שזה דבר שהוא, מותר? למשל אם יש מישהו שיכול ליפול בענייני, עבירות, אז להביא את העצלות, ולהגיד אין לי חשק עכשיו לעשות את זה. כמו למשל מי שרוצה לראות תוכנית שמאוד מעניינת אותו בטלוויזיה, והיא נמשכת שעה, וזו תוכנית לא צנועה. אז במקרה כזה אם יפעילו את העצלות, ויגידו לעצמם, זה הרבה זמן, אין לי כח חשק וסבלנות לזה. זה נראה עצלות חיובית. האם היא מותרת? זאת שאלה לידע הכללי ממה שאני רוצה לשאול אחרי מה שלמדתי בענייני המידות בתוכניות האלה.

תשובה:

בהחלט. אפילו בתפילה זכה בערב יום הכיפורים מזכירים בני אשכנז “רבים ממהרות לרוץ לרעה”, כלומר מתוודים על כך שהזדרזו ברגלים בדבר שהיה צריך דוקא להתעצל…

2 Comments

    שלמה מזרחי:

    לפי כך אני מבין שאם יש, קנאה חיובית, ועזות חיובית, וגאווה חיובית, יש גם עצלנות חיובית.

    רבני בית הוראה:

    נכון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *