מתקן שתיקן לי את הפלאפון מבלי שביקשתי

שאלה:

שלום הרב נתתי לבן שלי בן 14 להביא אייפון שבור לברר עלות התיקונים הבן שלי נתן למתקן לתיקון עכשיו המתקן מבקש 500₪ לקבל את האייפון מתוקן או מוכן לתת לי 50₪ לפיצוי אני רציתי רק לברר העלות אני לא רוצה לשלם 500₪ אני מוכן לקבל 200₪ המתקן שם האייפון למכירה ל600₪ הוא לא מוכן לתת לי יותר מ50₪ מה עושים ? תודה אא

תשובה:

שלום וברכה,

למוכר אסור למכור את המכשיר – המכשיר הוא שלך ולא שלו.

לגבי תשלום עבור התיקון יש לשום ולברר במקום אחר עלות של התיקון של המכשיר, ואת זה חייב בעל המכשיר לתקן. מאחר ויש לו הנאה מהתיקון יש עליו חובה לשלם את מחיר התיקון כיון שנהנה מהתיקון.

בהצלחה.

מקורות:

למוכר אין בעלות על המכשיר, למרות שהוא תיקן את המכשיר, אין לו בעלות עליו. לא מיבעיא לשיטות שאין אומן קונה בשבח כלי שאינו יכול למוכרו אלא המכשיר והתיקון ממונו של בעל המכשיר. אלא גם לסוברים שאומן קונה בשבח כלי, אין הכוונה שהכלי שלו, אלא הכלי של הבעלים, אלא שאם האומן יזיק את הכלי לא יצטרך לשלם את השבח של התיקון כמבואר בנתיבות סימן שו ס"ק ג וז"ל: לכן נראה לפענ"ד בכונת הרא"ש דס"ל כהרשב"א בחידושיו לב"ק דף צ"ח [ע"ב ד"ה מאי טעמא], דאף למ"ד אומן קונה, מ"מ כשלא קלקל שבחא דהבעה"ב הוא דהא אדעתא דהבעה"ב אשבח, ולא אמרו אומן קונה רק לענין אם הזיקו, שאין דעתו של האומן להשביח לצורך בעל הכלי לחייב עצמו בתשלומי נזקו, ולענין שיש לו קנין על גוף השכירות, ע"ש" ולכן המוכר לא יכול להחליט למכור אלא צרי לתובעו בדין על שכרו.

בעל המכשיר שתיקו לו את המכשיר ללא ידיעתו, הרי הוא נהנה מתיקונו של המכשיר, ולמרות שלא היה מעוניין, אבל דינו כיורד לשדה העשויה ליטע, כיון שכל מכשיר חשמלי עומד לתיקון. וכדין בונה חורבתו של חברו, שחייב בעל החורבה לשלם לו כפי הפועלים באותה העיר. ולכן יש לבדוק את המחיר בשוק ולשלם כפי הנהוג. וכדברי השולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שעה סעיף א:
"היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה, אם היתה שדה העשויה ליטע, אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה, ונוטל מבעל השדה. ואם אינה עשויה ליטע, שמין לו וידו על התחתונה. הגה: סתם כרם עשוי ליטע (ריב"ש סימן תתקט"ו /תקט"ו/). העושה טובה לחבירו שלא ברשות, עיין לעיל סימן רס"ד. וכן הלומד עם חבירו בלא דעת האב, ע"ל סימן של"ה סעיף א'.

ומסתבר שמכשיר נחשב לעומד לתיקון, כיון שאין לו עניין להשאיר אותו מקולקל.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה הרב.
    א. מה הדין של הבן שלי שנתן לתיקון בלי הסכמה שלי

    ב. מה הדין של המתקן לתקן בלי חוזה ורשות של הבעלים ובלי להציע המחיר של התיקון לפני לתקן

    ג. עלות של התיקון עולה 300₪ בחנות אחר. הוא רוצה 500₪ ורוצה למכור ב600₪, לכן אמרתי לו שהוא ישלם לי 200₪ והוא ירוויח השאר

    אא

  2. הבן שמסר לתיקון ללא ידיעת אביו, וכן המתקן שתיקן ללא רשות האבא, נחשבים ליורד, ואתה צריך לשלם כדין נהנה. ואם במקום אחר התיקון עולה 300 אתה צריך לשלם לו 300. ולקבל את השעון.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל