תהילים ארבעים יום – בתשעה באב אחר חצות

רבני בית ההוראה
ט' אב ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה, רציתי לשאול האם מותר לי להמשיך לקרא בתשעה באב, פרק תהילים שאני קוראת אותו כל יום למשך 40 יום,על מנת שלא אצטרך להתחיל מהתחלה את הקריאה.

תשובה:

המיקל באמירת תהילים דרך תחנון אחרי חצות היום ובפרט כשרגיל בכך, יש לו על מה לסמוך, ראה לקט יושר עמ’ 112 שאמר את פרקי התהילים הרגילים אצלו כבכל יום, וראה מגן אברהם תקנד ו שהביא בזה חילוקי מנהגים בין הקהילות, במשנה ברורה שם סק”ז ושער הציון סק”ח נקט שלא לומר, וכן הובא בשם הגרש”ז אויערבך וכמדומה שזה המנהג המקובל, וכן הוא בקובץ מבית לוי חי”ג עמ’ מה, אף שהתיר שם לצורך חולה,וכן התיר לצורך חולה בשו”ת דברי מלכיאל ח”ו סי’ ט ועוד אחרונים, אולם ראה ארחות רבינו ח”ב עמ’ קמב שהחזון איש התיר לאחותו אשת בעל הקהילות יעקב לומר תהילים בשעת מנחה. לכן אם מאוד חשובה לך סגולה זו יש על מה לסמוך להתיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *