קריאת עלונים בתשעה באב / דברי מוסר בתשעה באב

שאלה:

שלום כבוד הרב האם מותר לי בתשעה באב לקרוא עלונים שכתוב בהם רוב דברי תורה כדי להעביר את הזמן

תשובה:

שלום רב,

דברי תורה אסורים בתשעה באב, אז אם עלונים אלו מכילים דברי תורה אסור. אא"כ זה דברי מוסר וכד' שזה מותר. ראה במאירי (מו”ק כא ד”ה אלו) כתב “ויראה לי שלא נאסרו ד”ת לאבל אלא דרך לימוד וגירסא, אבל לעיין בספרים המעוררים לבו של אדם לתשובה לא נאסר, ולא עוד אלא שראוי לעשות כן, ומכאן יראה שנהגו הכל בכך, וביום ראשון מיהא ראוי ליזהר מכל וכל.”

ובשדי חמד (ח”ה עמ’ 39 – אבילות כה) כ’ בשם נוה שלום (יו”ד שפד א) שבאבילות “מותר למוד בספרי מוסר ויראה המעוררים לב האדם לשוב אל אבינו שבשמים כי השעה צריכה לכך להיות מידת הדין מתוחה עליו וגדולה תשובה וכו’.” וז”ל נוה שלום (להרב שולאל, שנת תקסד) “יראה לי דמותר לקרות בספרי המוסר בתוכחות על עוון ועניני גיהנם ומיני העונשים כו’, דהא טעם איסור הלימוד משום דכתיב פקודי ה’ ישרים משמחי לב, משא”כ לימוד מוסר הנזכר אדרבה הם מכניעים את האדם, ואפשר שיתקן דרכיו, ואותה אנו מבקשים לעת כזאת, ויש להביא ראיה לזה ממה שהתירו לקרות באיוב ובדברים הרעים שבירמיה, כנ”ל להלכה, ולמעשה עדיין יש להתיישב בדבר.” ובגשר החיים (ח”א סי’ כא אות ה עמ’ קעו [191]) כ’ “ושרי לו ללמוד גם ספרי מוסר.”

ובספר רבבות אפרים (ח”א שפו) כתב בשם הגר”ש דבליצקי שאולי השד”ח לא התיר אלא ספרי מוסר שאין בהם מאמרי חז”ל. ולא משמע כן בנוה שלום הנ”ל, וכן במאירי לא משמע כן. והביא שם גם מהגר”ח קנייבסקי לאסור ללמוד מוסר אם מובאים פסוקים ומאמרי חז”ל.

 

מקורות:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל