צביעת שיער בתשעה באב דחוי

רבני בית ההוראה
9 Av 5779

שאלה:

האם מותר לצבוע את השער לאחר חצות היום בתשעה באב דחוי?

תשובה:

אסור. ראשית מן הסתם יש לחפוף שיער וזה איסור גמור, אפילו רחיצה קלה של אצבע אסורה שלא לצורך מצוה או הסרת ליכלוך. כמו כן יש בזה לכאורה איסור סיכה כמו בשאר איפור שאסור בתשעה באב. לענין עינויי התענית אין כל הבדל בין צום נדחה לשאינו נדחה, רק לגבי הקלה לחולה בתנאים מסויימים ולגבי דיני מוצאי התענית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *