מינקת בתשעה באב נדחה

רבני בית ההוראה
9 Av 5779

שאלה:

בס”ד אשתי מניקה והיא עשתה קידוש ביום. 1) האם בתפילת ערבית של מוצאי שבת היא הייתה צריכה לומר עננו? (למרות שהיא תפתח את הצום למחרת)? 2) מה לגבי שאר עינויים? נעלי עור, רחיצה, סיכה בשמן וכיוצא בזה האם היא צריכה להימנע או שמותרת בכל? 3) האם אני יכולתי לצאת בהדלה שהיא עשתה היום? אנו הולכים לפי פסקיו של הרב עובדיה זצוק”ל. תודה רבה

תשובה:

כוונתך מן הסתם שעשתה הבדלה.

מי שאינו מתענה אינו אומר עננו.

בשאר העינויים היא ודאי אסורה! אין קשר בין ההיתר לאכול מחמת חולשתה לדברים אלו, גם לה יש תשעה באב.

אין לצאת הבדלה מאשה, כי יש ספק לגבי חיובה, ואף שנוקטים שחייבת לכתחילה גבר לא יצא ממנה. הוראת הגר”ש וואזנר במקרה זה היא הפוכה, שהבעל יעשה לה את ההבדלה והיא תשתה וכך יצאו שניהם.

2 Comments

    .:

    מחילה , התבלבתי התכוונתי להבדלה.
    שאלה לגבי הרב וואזנר לפי זה אם אשתי צריכה לעשות הבדלה כיוון שהיא מניקה לא תבדיל?

    רבני בית הוראה:

    מה לא הובן בתשובה שכתבתי?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *