נקרע חוט התפירה של התפילין

רבני בית ההוראה
7 Av 5779

שאלה:

שלום כבוד הרב, האם זה בעייתי עם החוט שעיתה תופרים את בתי התפילין נקראה קצת (נפגמה) אך לא לגמרי ? תודה ושבת שלום

תשובה:

שלום וברכה

כאשר רק נפגם אין בעיה, אם נקרע לגמרי, במקום אחד זה עדיין כשר, אבל בשני מקומות מלמעלה ולמטה זה כנגד זה – פסול, במקומות שונים עדיין כשר, ובשלוש זה כבר פסול. כמובן שהכשרות כשנקרע ממש רק בדיעבד ולכתחילה יש להחליפו.

מקורות:

ראה שו”ע ומשנה ברורה בסי’ לג סעי’ ב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *