הבדלה לאשה שאינה צמה בתשעה באב

הרב ירוחם ארלנגר‎
ז' אב ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה, השנה שחל תשעה באב בשבת. אשה שלא צמה ועושה הבדלה בבית לאחר שבעלה חזר מהתפילה ומכוונת להוציאו ידי חובה. האם רשאי בעלה לענות על ברכת מאורי האש שכבר יצא ידי חובה שבירך בתפילה או שאסור משום הפסק בין ברכת הגפן להמבדיל בין קודש לחול? לפוסקים שאישה חייבת בברכת מאורי האש.

תשובה:

שלום וברכה

למעשה כיון שיש ספק אם אשה חייבת בהבדלה עדיף לעשות להיפך, שהבעל יעשה את ההבדלה והאשה תשתה. כן הורו בחוט שני מזוזה קובץ ענינים עמ’ תב, שו”ת משנה הלכות ח”ז סי’ לט, שבט הלוי ח”ח סי’ קכט, וכן הובא בשמירת שבת כהלכתה פרק סב סעי’ מח בשם הגרש”ז אויערבך. ממילא גם מאורי האש לא יעשה בבית הכנסת אלא בביתו.

חשוב לציין, שחולה שאינו צריך לאכול מיד, ואחרי שאכל טוב בסעטדה שלישית אינו צריך לאכול עד הבוקר, לא יבדיל בלילה אלא בבוקר ומאורי האש לבד יעשה בלילה, ראה כף החיים תקנו ט, ברכי יוסף שם ב, שמירת שבת כהלכתה שם מו בהערה קט, תשובות והנהגות ח”ה קסח אות ט.

רפואה שלמה.

מקורות:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *