איפור בתשעה באב

רבני בית ההוראה
7 Av 5779

שאלה:

האם מותר לאישה להתאפר בתשעה באב

תשובה:

שלום וברכה

האיפור הוא בכלל איסור סיכה, ואסור להתאפר בתשעה באב.

מקורות:

נטעי גבריאל פרק עג סעי’ ה בשם הגר”מ פיינשטין, ופשוט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *