שבועה בלשון נדר

שאלה:

שלום ליפני כמה שבועות נדרתי שלא להשתמש באפליקאציא playstore רק במיקרים שאין לי אפשרות לעשות משהו אחר.( הנוסח היה אני נודר שאסור לי להשתמש. .. חוץ במיקרים שאין אפשרות אחרת) מתי שאמרתי את זה התכוונתי למיקרים של סכנה או ,פשוט למיקרים שאין דרך אחר להשיג מה שאני צריך. האם זה נחשב נדר (נדר בלשון שבוע ודבר שאין בו ממש) ? מתי נעדרתי לא ידעתי ש"בעוון נדרים ילדים מתים " אני לא בטוח שהייתי נודר אם הייתי יודע את זה . תיסלחו לי על הטעויות כתיבה אני לא ישראלי תודה

תשובה:

שלום וברכה

זה בהחלט נדר, נדר בלשון שבועה נחלקו הראשונים אם דינו כנדר ולמעשה צריך התרה והנדר חל. יש לעשות התרה. מה שלא ידעת חומר נדרים יכול אולי להיות עילה לפתח להתרה אבל לא מגדיר זאת כנדר בטעות שאינו חל.

מקורות:

על מחלוקתם של הראשונים אם נדר בלשון שבועה יש בו ממש, ראה תוס’ רשב”א ור”ן נדרים ב ע”ב שסברו שנדר הנעשה באופן זה אינו נחשב לכלום, וכן דעת הרא”ש שם סי’ ב והרמב”ם בתשובותיו פאר הדור סי’ נט, וכן נקטו חלק מהפוסקים המאוחרים יותר, ראה שו”ת מהר”ם אלשיך סי’ ק ג ושו”ת דברי ריבות סי’ קס. לעומתם סברו רבים שנדר זה יש בו תוקף, ראה בית יוסף יו”ד סי’ רו בשם שו”ת הרשב”א, וכן דעת התשב”ץ ח”א סי’ צג ושו”ת מהרי”ט ח”א סי’ קלה ועוד רבים, ויש שסברו שאף הר”ן והתוס’ סוברים כך [שלא כמשמעות דבריהם המובאים לעיל, ראה שו”ת מהר”ם אלשיך שם], וכן פסק להלכה השולחן ערוך שם סי’ רו סעי’ ה, וראה שו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רכ.

יתר על כן כתבו הרא”ש והרמב”ם שם, שהיות ובזמנינו מצוי הדבר שהמון העם נשבעים בנקל בלא ליתן דעתם לחומר העוון הכרוך בכך, יש לאסור עליהם ולהחשיב זאת כנדר גמור לכל השיטות!

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל