לחיצת יד האם היא כשבועה?

רבני בית ההוראה
ו' אב ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד
האם לחיצת יד נחשבת כשבועה, גם אם בתוך תוכו התכוון שהוא לא מעוניין בשבועה,ואם כן האם צריך התרת שבועות,
נא להפנות אותי למקורות ההלכתיים
תודה

תשובה:

שלום וברכה,

תקיעת כף הרי היא כשבועה, ויש לעשות התרה על תקיעת כף. מחשבה בלב לא מפקיעה מעשה של תקיעת כף.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות שבועות סימן רלט
תקיעת כף, דינה כדין שאר שבועות ויש לה התרה. (ולכתחלה לא יתירה רק במקום שמתירין שבועה, טור והתוספות בשם ר”ת מחמירים  בת”כ יותר משבועות) (וע”ל סימן ר”ג ור”ל). והני מילי כשהיא דרך שבועה, אבל כשהיא כדרך הסוחרים שתוקעים כפם זה לזה לקיים המקח, אין לה דין שבועה כלל. הגה: הגביה ידו ואמר: אני תוקע כפי לשמים או לצורי, צריך התרה (במרדכי פ”ג דשבועות ותשובת ר”י ותשובת מיימ’). הנותן תקיעת כף לחבירו, יד ותלה בדעתו, יכול למחול לו. ואם לא תלה בדעתו, רק עשאו דרך שבועה, לא יוכל למחול לו ובעי התרה (גם זה שם).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *