הגעלת כלים חדשים בזמנינו

רבני בית ההוראה
5 Av 5779

שאלה:

האם כיום צריך להגעיל כלי חדש שקונים מחשש מריחת דברים אסורים, או שכיום זה לא מצוי. באם כן, האם יש עניין להגעיל את כל הכלים שקניתי והשתמשתי בהם בעבר

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין אין צורך להגעיל סירים חדשים, בזמנינו לא מורחים שומן מהחי על הכלים בעת היצור. מי שרוצה לנהוג בכך ולהחמיר על עצמו, די במילוי הכלי מים ולהרתיח שיגלוש קצת סביבותיו. דוקא לענין הגעלת כלי שנאסר בבשר בחלב יש להחמיר יותר להטביל כולו בסיר מים רותחים על האש.

כמובן אחר כך צריך טבילה אא”כ יוצר על ידי יהודי [אינני יודע אם קיים…].

אין צורך להחמיר בזה למפרע.

מקורות:

הליכות שלמה פסח פרק ג אות ד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *