בשר קפוא ששהה שלושה ימים בלי מליחה

שאלה:

שלום לרבנים 2 שאלות בקצרה 1. האם מותר בבית מלון לומר לגוי בליל שבת שינתק את הפלטה ולאחר 8 שעות שיחבר ואז ישימו את האוכל של הבוקר וזאת כדי לחסוך בחשמל? 2. האם לב שהקפיאו אותו תוך 3 ימים לשחיטה ניתן למולחו כדין שאר בשר? תודה

תשובה:

שלום וברכה

בודאי אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, וכן אסור ליהנות ממלאכה שגוי עושה עבור יהודי בשבת, כך שגם אם נניח שאין הנאה בכיבוי הפלטה אלא רק מניעת הפסד, אבל בחיבורה יש הנאה של ממש ואסור להשתמש בפלטה כזו שהופעלה בשבת על ידי גוי עבור ישראל.

ההנחה שלך שכאשר הבשר הוקפא אין בו בעיה של שהייה שלושה ימים ללא מליחה כלל אינה מדוייקת, פוסקים רבים מחמירים בזה, שו"ת מנחת יעקב סי' יד והובא בבאר היטב סי' סט ס"ק ח, שיש לאסור ממה נפשך, אם הקרח נחשב מים, הרי הוא היה כבוש במים 24 שעות ובולע דם ונאסר, ואם אינו כמים אם כן זהה שלוש יממות. אמנם בערוך השולחן שם סעי' עט מיקל בזה, וכן דעת השרידי אש ח"ב סי' יד, וביביע אומר ח"ב יו"ד סי' ד אך בשולחן הלוי ח"א פרק יח כתב שאף שי לצדד להקל המדקדקין מושכים ידיהם מבשר כזה, ואינו מהודר. וראה שו"ת אגרות משה ח"א יו"ד סי' כז שהחמיר בזהמשום שהדם מתקשה ומתייבש בתוכו. למקילים הדין כך גם בלב, אבל אין לסמוך להקל בזה אלא בשעת הדחק.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל