מכירת שטר לגבי איסור ריבית – המשך

שאלה:

לכבוד הרבנים שליט"א בשאלה זו פיצוי-למלוה-שמכר-שטר-חוב/http://din.org.il/2019/08/02 יש לי 2 הערות על מה שענה לי הרב שליט"א. 1- על מה שכתב "אם השטר חוב נמכר כדת וכדין, ואחריות השטר על הקונה ולא על המלווה, הרי שהמלווה הסתלק מההלוואה. ולכן אם הלווה נותן לו פיצוי כספי, אם זה עבור ההלוואה, אסור משום שלא גרע מריבית מאוחרת" לכאורה הדבר כן קצת שונה מרבית מאוחרת – דריבית מאוחרת רגיל היינו שעד תשלום החוב היה הוא המלוה מה שאין כן בנידון דידן אף שבתחילה הוא היה המלוה אבל כיון שמכר את זכותו לקונה א"כ אוליבכה"ג שנסתלק מהחוב לגמרי אין לנו ראיה שבאופן זה גם אסרו חכמים ריבית מאוחרת – ועדיין צ"ע. 2- במה שכתב הרב שליט"א שאם השטר חוב נמכר כדת וכדין, ואחריות השטר על הקונה ולא על המלווה, הרי שהמלווה הסתלק מההלוואה… וא"כ אין כאן יותר מרבית מאוחרת – לכאורה זה צריך להיות תלוי במחלוקת ראשונים בב"מ (דף מו?) אם מכירת שטרות מן התורה או מדרבנן – שלכאורה אם הוא רק מדרבנן אז מן התורה לא חלה המכירה – ולכאורה עדיין צריכים לחשוש משום ריבית – ואולי זה תלוי בשאלה אם קנין מדרבנן מהני לשל תורה או לא. ועוד – דאף לדעת רבינו תם ודעימיה דס"ל שמכירת שטרות מן התורה מ"מ הדין הוא שהמלוה הראשון יכול למחול לקונה את החוב אף אחר שמכר השטר לשני – וא"כ אין כאן סילוק גמור מהחוב – ואולי עדיין צריכים לחשוש בו משום ריבית. אודה מאוד להרב המשיב אם יתייחס לשאלות הנ"ל. יישר כוחכם, יוסף רוזנהן מו"צ לענייני ריבית מודיעין עילית

תשובה:

שלום וברכה למו"צ החשוב,

1. סילוק המלווה לא גרע מריבית מאוחרת, וכמו שבריבית מאוחרת אחר הפירעון אסור, כ"ש כאן שהחוב קיים אלא שהסתלק מהחוב שיהיה אסור. ולא עדיף סילוק מפירעון.

2. יתכן ותלוי במחלוקת האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. ויתכן שבריבית דרבנן לכו"ע יועיל. 

העובדה שיכול למחול את השטר לא מחמיר את האיסור ריבית, כמבואר בהלכות ריבית שאם מכר את השטר ואחריותו על הקונה אין איסור ריבית, למרות שהמוכר יכול למחול.

בהצלחה רבה. 

מקורות:

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לגבי מה שכתבתם ש "העובדה שיכול למחול את השטר לא מחמיר את האיסור ריבית, כמבואר בהלכות ריבית שאם מכר את השטר ואחריותו על הקונה אין איסור ריבית, למרות שהמוכר יכול למחול" – בעניותי לא הבנתי מה הראיה משם – דהתם מיירי לעניין עצם מכירת השטר בפחות מדמי החוב שאין זה רבית אף שקונה השטר נותן עכשיו פחות כסף ממה שהוא יקבל כשיגבה את החוב שבשטר – כיון שאין הוא נותן את הכסף כהלואה אלא משום שקונה השטר והוא מקבל את השטר עכשיו- ולכן אמרינן דבעינן שלא יהא אחריות הפרעון על המוכר, דא"כ אין כאן ההיתר של מכירה, שהרי אם מכרו למה עדיין חייב באחריותו ומה שהוא עדיין יכול למחול החוב ללוה אין זה קשור כלל לנושא הריבית של המכירה, משא"כ בנידון דידן שהלוה רוצה ליתן ריבית ממש על ההלואה למלוה המקורי אולי עדיין י"ל דאין המכירה סילוק גמור לגבי ההלואה, ואולי עדיין יש לחשוש בו משום ריבית.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל