נדר בפסקי הלכה

רבני בית ההוראה
כ"ח תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

שלו’ וברכה לכבוד הרב שליט”א, אבקש לשאול את כבוד הרב בבקשה: בעבר שאלתי(בפאלפון) רב מורה הוראה בנושא מסוים והוא ענה לי להיתר עם גדר מסוים. לימים בעקבות דברים שאולי שמעתי וקראתי בנושא שלא עלו בקנה אחד עם ההיתר המוגדר שקבלתי נקפני לבי לשאול שוב. ובאמת עמדתי לשאול רב נוסף(בפאלפון) את השאלה ולפני ששאלתי אמרתי לפני השם יתברך מילים שתוכנן היה הבעת רצון שהשם ינחה אותי דרך הרב שמה שהוא יענה אפעל, ואיני זוכר אם אמרתי בלי נדר או לא, וקרוב לוודאי שלא הוספתי את המילים בלי נדר(אבל וודאי שלא אמרתי שאני נודר). הרב השני באמת ענה לי במילים “אין היתר”, ונדמה שפעלתי תקופה כהוראה זו. לימים החלטתי לשאול(בפאלפון) שוב רב מורה הוראה ושטחתי לפניו את השאלה וכמובן ציי’נתי לפניו שהרב הראשון ענה לי להיתר עם גדר, ושהרב השני ענה לי שאין יתר. הרב השלישי ענה כתשובת הרב הראשון ולכן חזרתי לפעול כהוראה זו. רק מה, העיק עלי שאולי האמירה שאמרתי לפני השם יתברך בטרם ששאלתי את הרב השני היא בגדר נדר ואכן נשלחתי לשאול רב מגדולי דורנו מה לעשות ונענתי שאני צריך להתקשר לאותו בית הוראה בכדי שיאתרו את אותו רב שלא התיר ולהסדיר את הדבר תוך שהוספתי שאיני זוכר אם מורי ההוראה ששאלתי הם שיי’כים לאותו בית הוראה,( וקרוב לוודאי שלא). התקשרתי לרב באותו בית ההוראה(שהוא גם שמע ממני את כל השתלשלות הדברים והוא ששלח אותי לשאול) ואמרתי לו את הדברים. הוא שמע את הדברים והדריך אותי להיתר עם סיי’ג וגדר. כבוד הרב, מה עומד מאחורי זה שהתירו לי ולא חששו לענין הנדר בעקבות הוראת הרב השני בהתיי’חס גם לכך שקרוב לוודאי שהוא גם לא מאותו בית הוראה?

תשובה:

שלום וברכה

אינני יודע את הפרטים ומה בדיוק אמרת, אבל אם רק התפללת שבורא העולם יסייע לך לעמוד בדרישות ההלכה, אבל לא קיבלת עליך בנדר לנהוג באופן מסויים דוקא – אין כאן נדר, וכנראה זה מה שהיה בדעתו של אותו הרב האחרון.

4 תגובות

  א.י:

  תודה כבוד הרב ובעז”ה חודש טוב ושבת שלום

  א.י:

  שלו’ וברכה לכבוד הרב שליט”א,
  אבקש לשאול בבבקשה: האם ניתן להסיק שבכוח מורה הוראה להכריע למי שמתאר לו מצב, מעשה אמירה או הנהגה שלמעשה אין זה נדר, למרות שהשואל בעיניו היה זה נדר?

  ובבקשה כבוד הרב, בדיני חכם שאסר וחבירו מתיר, כאשר החכם השני התיר לשואל בהתאם לכללי ההלכה בזה, האם יוצא שמוכרח לומר שבהתרתו נכללת התרת נדרים לשואל?

  רבני בית הוראה:

  1. בהחלט, הרי בשביל זה שואלים רבנים כי מבינים שהם בקיאים בהלכה יותר מהשואל…
  2. זו לא התרת נדרים.

  א.י:

  תודה רבה כבוד הרב על תשובותך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *