טבילת אולר שלעיתים משמש לאכילה

רבני בית ההוראה
כ"א תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

שלום. סכין הנמצאת כחלק מאולר. האם ניתן להשתמש בה לחיתוך מאכל אם רוב השימוש הוא לא למאכלים? תודה

תשובה:

שלום וברכה

כיון שהוא משמש גם לאכילה יש להטביל ללא ברכה. אמנם אם אינו משמש לאכילה אפילו במיעוט, אלא שבאופן אקראי מחמת שהוא מצוי עכשיו במקום שאין כלים הוא רוצה להשתמש בו לאכילה – אינו חייב טבילה.

מקורות:

ראה ס’ טבילת כלים פרק יא סעי’ ב שמחייב טבילה בברכה, וראה שו”ת אבני ישפה ח”א סי’ קמו שתמה עליו, שכיון שרוב תשמישו אינו לסעודה כבר כתב הפרי חדש שאינו חייב טבילה, ועל כן הורה לטבול בלי ברכה. על החילוק בין מיעוט תשמיש לשימוש אקראי, ראה שו”ת מנחת שלמה ח”ב סי’ סו אות יב על פי ערוך השלחן סי’ קכ סעי’ מא. בטבילת האולר יש לפתוח את הסכינים שלא יהיה חציצה. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *