אדם שהתפלל בשוגג בגילוי ראש

רבני בית ההוראה
י"ט תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

אדם שהתפלל ללא כיסוי ראש בשוגג על אילו חלקים מן התפילה הוא מחוייב לחזור

תשובה:

שלום רב.

אין הבדל בין תפילה לשאר ברכות, בשני המקרים ישים ידו על ראשו ויתפלל כך, אך להתפלל בלא כיסוי הראש בכלל הוי תועבה ויתכן שלא יצא ידי חובה ויצטרך לחזור ולהתפלל.

מקורות:

שולחן ערוך סי’ צ”א סעיף ג’ הביא י”א שאסור להוציא אזכרה בלי כיסוי הראש, ובכיסוי עם היד ניתן לסמוך בזה על השיטות המקילות בזה בסי’ ב’ ועי’ באגרות משה חלק ד’ סימן מ’ אות י”ד שהאריך בזה וכתב שצריך לחזור ולהתפלל אפילו היה הדבר בשוגג או באונס.

מקורות:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *