שכנים – [תמ”א 38]

רבני בית הדין
י"ח תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד בבנין שלנו הוצע לעשות תמ”א 38 הרבה שכנים רוצים אך יש המתנגדים. יתכן שלפי החוק מספיק ברוב מסוים כדי לאלץ את כולם להצטרף לזה. האם על פי ד”ת המיעוט יכול לעכב. ב’ אם ע”פ דין הם יכולים לעכב אך השכנים לא רוצים לקבל ד”ת האם נכון שגם מי שהיה רוצה שיצטרף למתנגדים כדי שלא יהיה להם רוב וכך לא יוכלו לאלץ שלא כדין את המיעוט

תשובה:

שלום וברכה,

יש שסברו שלא ניתן לכפות על המיעוט בזכויות של תמ”א 38, ולמרות שלפי חוק מספיק ברוב, אין לנו ללכת אחרי החוק, כיון שהרוב לא יכול להפקיע ממון מהמיעוט, ומאחר והייזם מקבל את הגג, לא ניתן לכפות על המיעוט ולהפקיע מהם את הזכויות בגג.

אלא שהמתבונן ייראה שתמ”א 38 אינו הפקעה, אלא חלוקת רכוש המשותף, שחולקים את השטח שסביב הבניין לכלל הדיירים, ותמורת החלוקה והבנייה משלמים לייזם את הגג. והקנאת הגג לייזם הוא תשלום על הבנייה. והרי זה כשימוש ברכוש המשותף לעצמם, ותוכנית זו היא השימוש היעיל ביותר ברכוש המשותף, שעל ידו חולקים את השטח סביב ומקבלים הדיירים תוספת בנייה, תמורת הגג. ואם אם נאמר שיש הפסד בהקנאת הגג לייזם, כתב התרומת הדשן (סימן שלו והובא ברמ”א סימן קעא סעיף ה) שמותר לחלוק אף אם יש הפסד כל עוד ההפסד פחות מחמישית, וברור שבתמ”א 38 אין בחלוקה הפסד של חומש, ואפילו רווח יש בדבר.

בהצלחה.

מקורות:

ראה בספר ועד הבית בהלכה עמוד תקמז שהאריך בנושא. וראה מאמר של הגאון הרב שפרן בקובץ הישר והטוב חלק כה עמוד י שהאריך בזה. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *