שינוי רשות בגזל

שאלה:

שלום הרב רציתי לשאול מה הדין במקרה שאשתי גזלה חפץ מסוים או ספק גזלה חפץ מסוים בלי שאמרתי לה לגזול. האם מותר לי להשתמש באותו חפץ מדין שינוי רשות? או יאוש בעלים? או שמא בגלל שאני בעלה אז אין כאן שינוי רשות? והאם יש הבדל בין ספק גזלה וודאי גזלה?

תשובה:

שלום וברכה,

אם אתה משתמש ולא קונה את החפץ הגזול אין זה שינוי רשות. אם אתה קונה את החפץ מיד האשה נחשב לשינוי רשות. אמנם אסור לקנות מהגזלן כדי שיהיה שינוי רשות, וכמבואר בשו"ע סימן שסט: אסור לקנות דבר הגזול מהגזלן, ואסור לסעדו על שינויו כדי שיקנהו, שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהם מחזיק ידי עוברי עבירה ועובר על ולפני עור לא תתן מכשול.

ולהשתמש ללא שינוי רשות כל שכן שאסור, ודינו כחולק עם הגנב שדינו כגנב בעצמו.

בהצלחה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *