איטר בכתיבת סת”ם

רבני בית ההוראה
17 Tamuz 5779

שאלה:

האם אדם איטר יד יכול לכתוב סת”ם?

תשובה:

שלום וברכה

בשו”ע או”ח סי’ לב סעי’ ה הובא שאיטר כשר לכתיבת סת”ם, אלא שעל פי קבלה יש שכתבו להחמיר בזה בתפילין [ראה כף החיים כז לא].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *