ברית בשבעה עשר בתמוז

שאלה:

שלום רב למרנן ברית שחלה בשבעה עשר בתמוז שהשנה הוא נדחה מה דינם של בעלי הברית ומתי נהוג ומומלץ לעשות הברית?

תשובה:

שלום וברכה

למרות שאותו יום הוא יום טוב שלהם, לא התירו לאכול ולשתות אלא לאחר חצות ולאחר מנחה עם עננו וכמובן לאחר הברית, לכן יתפללו מנחה ומיד לאחריה הברית מילה – ויוכלו להפסיק תעניתם. ואגב חשוב לציין שבקהילות רבות נהגו שלא להפסיק את התענית עד הלילה למרות שהיא תענית נדחית, ונראה שכך הוא המנהג הרווח.

מקורות:

שו”ע ומשנה ברורה בסי’ תקנט סעי’ ט. על המנהג להחמיר בזה עד הלילה – לענין תשעה באב ראה מגן אברהם שם ס”ק יא בשם כנסת הגדולה וכף החיים שם ס”ק עד ממנהג סלוניקי, ורוח חיים שם ס”ק שכן מנהג איזמיר, ובנוהג כצאן יוסף שכן מנהג פרנקפורט, וכן היתה הוראה החזון איש. וראה כנסת הגדולה שם שחומרא זו נוהגת בכל התעניות ולא רק בתשעה באב, וכן הביא הכף החיים סי’ תקמט ס”ק י לבד מתענית אסתר דחויה, וראה דברי ישראל סי’ קנ שהמנהג בכל מקום להחמיר אפילו בתענית אסתר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *