עירוב חצרות במחנה אוהלים בצבא

רבני בית ההוראה
ו' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

האם מחנה אוהלים בצבא צריך עירוב חצרות?

תשובה:

שלום וברכה

כאשר מדובר באהלי קבע, כלומר תקופה מסויימת כך החיילים לנים ודרים, הדיורים אוסרים זה על זה וחייבים עירובי חצרות. על פי סברא זו הקלו בשעת מלחמה באוהלים זמניים שנעשו רק כדי למקם קבוצת חיילים בחזית לזמן מוגבל לפי צרכי הפעולה, אבל בעיתות שלום – יש חובת עירוב.

מקורות:

ראה נתיבות שבת פרק כח סעי’ י ובהערה שם על פי המשנה ברורה בסי’ שסו סעי’ ב.

תגובה אחת

    עזריאל ברגר:

    בדרך כלל בצבא לא צריך עירובי חצרות, ומשני טעמים:
    א. חדר האוכל משותף (וכן משמע מדיוק ל’ רש”י בעירובין יז,א ד”ה ומלערב, שדווקא אם באו שני גדודים נפרדים, שלכ”א האוכל שלו בפ”ע – רק אז היו מחויבים מעיקר הדין).
    ב. “ד דברים פטרו במחנה … ומלערב” (שם), אלא שלא תמיד זה נקרא “מחנה”.

    ועכ”פ אם מישהו מערב לחומרא – שיעשה זאת בלא ברכה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *