סיר שהתבשל בו זבוב – נטל”פ בשרצים

רבני בית ההוראה
ו' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד
לכבוד הרבנים שליט”א
כיצד ניתן להכשיר סיר שחומם על הגז ריק לחלוטין ונפל לתוכו זבוב ונשרף בתודה מראש תבורכו מפי עליון (אשמח למקורות)

תשובה:

שלום וברכה

אין צורך להכשיר את הסיר, שרצים הם נותן טעם לפגם ואינם אוסרים בטעמם, רק אכילת ממשם אסורה.

מקורות:

על דעת השו”ע שמיקל בזה כנ”ל ראה יו”ד סי’ קד סעי’ ג וסי’ קז סעי’ ב, וראה רמ”א שם שכן המנהג להקל ואין לשנות, וכ”כ הט”ז שם סי’ קד ס”ק ו, וכ”ה בפרי מגדים ערוך השולחן שם ועוד רבים מהאחרונים. הש”ך סי’ קז ס”ק ז מציין לדברי רבים מהפוסקים ראשונים ואחרונים שסברו שלענין איסור אכילת שרצים טעם פגום ג”כ אוסר, ולפיכך מכריע שלא להקל בדבר אלא במקום הפסד מרובה, וכ”כ בחכמת אדם כלל נד סעי’ יד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *