מצא כסף ברכב שכור

רבני בית הדין
ו' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

מצאנו כסף ברכב שכור האם מותר לקחת?

תשובה:

שלום וברכה,

אם הכסף נמצא במקום בו סביר להניח שהכסף שייך לשוכר האחרון, יש לברר בחברה מיהו השוכר האחרון ולהשיב לו את כספו. אם הכסף נמצא במקום מוחבא, וקיים חשש שהכסף נפל מאחד השוכרים הקודמים, זכה המוצא במעות.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן רס סעיף ג, ובש”ך ובנתיבות שם. וז”ל הערוך השולחן: “וכן כשנמצא דברים קטנים כמו מטבעות בסדקין בענין שאפשר שלא נמצא ע”י בדיקה אין לתלות בהאחרון יותר מכולם וקרוב הדבר שחפשו ולא מצאו ונתייאשו והרי הוא של המוצא [ש”ך] ובזה אין חילוק בין שדר עמהם הבעה”ב אם לאו וגם אם הבעה”ב נשאר יחידי אחרי שיצאו השכנים מ”מ לא קנה לו ביתו ורשותו אם היה באפשרי שלא ימצא הדבר לעולם”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *