להחזיר עבודה יקרה יותר

רבני בית הדין
ו' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

אם בייבי סיטר במקום בתשלום בשיטת שמור לי ואשמור לך (כגון אני אלך לתקיעות את תלכי למוסף/ אני אלך ביום א’ את ביום ב) יש בעיה של ריבית כאשר:
א) יש לא’ יותר ילדים מלשני?
ב) לוקח יותר זמן לא’ מלשני?

תשובה:

שלום וברכה,

שתי אחיות  – שרה ורבקה לשרה שני ילדים, ולרבקה שלושה ילדים. ומתנות ביניהן שהיום אני ישמור היום על הילדים, ואת תלכי להתפלל בבית כנסת, וכתמורה את תשמרי לי מחר על הילדים שלי ואני ילך לבית כנסת. אם רבקה שומרת ביום הראשון על שני ילדיה של שרה, ולמחרת שרה תשמור של שלושת ילדיה של רבקה, נמצא שיש כאן ריבית – רבקה קיבלה ריבית שתמורת ששמרה על שני ילדים, קיבלה תוספת ששמרו על על שלושה ילדים. אבל אם שרה שמרה ביום הראשון על שלושת ילדיה של רבקה, וכתמורה למחרת שמרה רבקה על שני ילדיה של שרה, אין כאן ריבית, כיון שהפירעון שהחזירה רבקה הוא פחות ממה שקיבלה.

וכמו כן בשני חברים – ראובן ושמעון קבעו בניהם שהאחד יגיע לביתו לבנות איתו את סוכתו, ולמחרת הוא יחזיר לו שיבוא לבית חברו לבנות את סוכתו. ולראובן הסוכה גדולה יותר מהסוכה של שמעון. אם ביום הראשון ראובן עוזר לשמעון, ולמחרת שמעון מחזיר תמורה שעוזר לבנות את סוכת ראובן, יש כאן איסור ריבית – מאחר ששמעון פורע יותר ממה שקיבל – ראובן בנה לו סוכה קטנה, ומחזיר לו שמעון שבונה לו סוכה גדולה. אבל אם סדר הדברים הוא להפך, שביום הראשון שמעון עוזר לראובן, ולמחרת ראובן עוזר לשמעון, הרי שפירעון הוא קטן יותר – ומותר.

האיסור נאמר בין אם השני פורע לראשון במלאכה כבדה, ובין אם פורע במלאכה יקרה. אדם שרוצה שיעזור לו חברו היום, ויפרע לו בערב חג, ובערב חג מחיר הפועלים יקר יותר – נחשב גם לאיסור ריבית.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שולחן ערוך סימן קס סעיף ט:
לא יעשה מלאכה לחבירו על מנת שחבירו יעשה עמו אח”כ מלאכה שהיא יותר כבדה. ואפילו לעשות עמו אותה מלאכה עצמה, אסור אם הוא בזמן שהיא יותר כבדה, כגון שזה מנכש. (פי’ תולש העשבים הרעים מתוך הטובים) עמו בגריד וזה מנכש עמו ברביעה.

וכן בסימן קעו סעיף ז:
אסור לומר לאדם: עשה עמי מלאכה היום ששוה דינר ואני אעשה עמך בשבוע אחר מלאכה ששוה שתים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *