טבילת עזרא בזמנינו

שאלה:

שלום כבוד הרב. האם נכון לומר שלפי רוב הראשונים יש חיוב גם בימינו לגברים לטבול מקרי? או שבגלל שפשט המנהג להקל , גם אותם ראשונים יגידו שאין חיוב אלא רק מעלה בעלמא בימינו? תודה רבה

תשובה:

שלום רב

לגבי לימוד תורה מפורש בגמרא שתקנת עזרא שבעל קרי אסור בדברי תורה בטלה, ולפי שדברי תורה אינם מקבלים טומאה, לגבי תפילה נחלקו בכך ראשונים, והעיקר להלכה שאף בתפילה בעל קרי מותר בזמן הזה, אלא שראוי לחשוש לדעת המחמירים ולטבול, ברור שלשיטתם הוא חיוב גמור גם בזמנינו, אבל כיון שאין הלכה כדבריהם אסור לא לבטל זמן תפילה או שאר מצוה בשביל זה. כמו כן כבר כתבו ראשונים שהתפילה בטהרה יותר מקובלת ומרוצה לפני הקב”ה. הכל כמובן בגבולות האפשר.

מקורות:

בטור סי’ פח הביא בזה את שיטות הראשונים, וסיים שהכל תלוי במנהג ובזמנינו נהגו שבעל קרי אינו טובל לא לתפילה ולא לתלמוד תורה. בגינת ורדים כלל ו סי’ יא הביא דבריו, וכתב, שמכל מקום המחמיר בזה תבוא עליו הברכה. על פי האר”י יש להחמיר בכך מאוד כמובא בשער המצוות פ’ כי תצא שהאר”י היה מקפיד על טבילה זו בכל כוחו, וידוע שחכמי הספרדים קיבלו זאת עליהם כהנהגה קבועה. וכן היה מנהג חכמי ירושלים, כמבוא בס’ ארץ חיים סי’ שכו, שהיו טובלים גם בשבת בבוקר [שלא כהנהגת הגר”א שאם כי החמיר בזה ביותר בימי החול, אסר לטבול בשבת משום חשש סחיטה]. אמנם בשו”ת לב חיים סי’ מז נראה שראה בזה חומרא בעלמא ולא הנהגה מחייבת, וכן נראה ברב פעלים ח”ב סי’ סא. וראה כף החיים סי’ נג אות קיג, שאם הציבור אינו מקפיד מותר גם לשמש כש”ץ בעודו בטומאתו.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל