חימום בצל שנחתך בסכין בשרית בסיר פרווה

רבני בית ההוראה
ו' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

חתכתי בצל בסכין בשרית (אינני יודעת אם הסכין היא בת יומה או לא). מהבצל הזה הכנתי תבשיל (פרווה) בתנור בשרי את התבשיל הזה בטעות חיממתי בסיר פרווה הא הסיר הפרווה הפך להיות בשרי?

תשובה:

לגבי הסיר נחלקו הדעות, לכתחילה ראוי שלא להשתמש בה לחלבי ללא הגעלה, והמיקל בכך יש לו על מי לסמוך.

מקורות:

בס’ חכמת אדם כלל מט סעי’ י דן לגבי בצל שנחתך בסכין חלבית ולאחר מכן דכו אותו במדוכה [מעבד מזון בזמנינו] והעלה שהמדוכה נעשית חלבית ואם ידוכו בה עתה בצל שנחתך בסכין בשרי הרי הוא אסור באכילה, לפי שלא שייך ההיתר של נ”ט בר נ”ט בדבר חריף, ומקורו במגן אברהם סי’ תנא  ס”ק לא. אולם, באבן העוזר יו”ד סי’ צו סעי’ ג חולק ומיקל, והסומך על דבריו בדיעבד יש לו על מה לסמוך, אולם לכתחילה ודאי חובה להגעיל את הסיר.

בנדון שלך יש צירוף נוסף להקל, דעת הבית מאיר שסובר שכאשר זה לא בן יומו יש להקל שלא אומרים נ”ט בר נ”ט בדבר חריף, לדבריו הסיר ודאי פרווה.

מקורות:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *