נדר שלא לגעת באשתו – האם חל הנדר?

רבני בית ההוראה
ה' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

בעלי בשעת מריבה אמר נודר שלא יגע בי אחרי הטבילה. האם צריך התרת נדרים

תשובה:

שלום רב,

אין צורך בהתרת נדרים משום שהנדר לא חל, שהרי הוא משועבד ומחוייב במצוות עונה.

מקורות:

ראה שו”ע יו”ד סי’ רלד סעי’ סז:

הא דחל נדר מתשמיש, דוקא שאמרה הנאת תשמישך עלי, אבל אמרה הנאת תשמישי עליך אינו צריך להפר, שהיא משועבדת לו. וכן הוא שאמר הנאת תשמישי עליך, אינו נדר, אבל אם אמר הנאת תשמישך עלי, הוי נדר. הגה: בעל שנדר שלא לקרב אל אשתו עד זמן פלוני, אם עשה ברצון אשתו חל הנדר, ואם לאו אינו חל (ב”י בשם הגהות מיי’ פ”ד מהלכות אישות בשם הר”מ). האשה שבקשה מבעלה שלא לשמש עמה, ובעלה כעס ונשבע שלא לשמש עמה, וכראות האשה שבעלה כועס ורצה לישבע מיחתה בו, חל הנדר. דכיון שבקשה ממנו שלא לשמש עמה, הרי מחלה לו שיעבודו, ומה שמחתה בו לא עשתה רק שלא יכעוס”.  

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *