השקעה בחברה שמשקיעה בנדל”ן – איסור ריבית

רבני בית הדין
ה' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

חברה שקונה נדלן ומשביחה אותו ואחר כמה זמן מוכרים ונותנים למשקיע רווחים שייך בזה ריבית?

תשובה:

שלום וברכה,

השקעה בחברה, הרי זו הלוואה ולא שותפות. המשקיע מלווה לחברה והחברה מחזירה לו חלק מהרווחים שעשה, ודינו כהלוואה בריבית, ולכן אסור להשקיע בצורה כזו אם לא ערכו היתר עסקה תחילה. 

בהצלחה.

מקורות:

יש השקעה של שותפות ויש הלוואה ויש פיקדון. שותפות היינו ששתי הצדדים משקיעים, וכמו שכתב הרמ”א ביו”ד סימן קעז סעיף ג, שיש לזה דין שותפות, ובשותפות אין כאן הלוואה, וממילא אין כאן איסור ריבית.

השקעה שהאחד נותר את המעות והשני עוסק במעות, אם יארע הפסד שלא באשמת המשקיע, חייב המשקיע להחזיר את ההלוואה, כדין כל ללווה שנאנסו המעות שחייב הלווה. ולכן בהשקעה רגילה אחריות המעות על מקבל המעות, וכשמחזיר רווחים נחשב לריבית, ולכן חובה לערוך היתר עסקה.

אם המשקיע נותן את הכסף בתורת פיקדון ולא בתורת הלווה, ואם יאנסו המעות ייפטר המקבל לפרוע את חובו, אין כאן הלוואה ולכן לא יהיה כאן איסור ריבית. אך גם בזה אם קוצץ שיפרע לו רווחים יש שיטות שנראה כהלוואה ואסור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *