לכפול מילים בשמונה עשרה

רבני בית ההוראה
ג' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

רציתי לשאול. האם ניתן לכפול מילים בתפילת שמונה עשרה. לדוגמא להגיד פעמים וחננו מאתך כמה בינה ודעת. הנושא שזה מאד עוזר לי לכוון להגיד כמה פעמים. שנכנסים למשמעות של המילים ולענין של תחינה. מאידך ראיתי באיזה ספר שלא כדאי. מה הדין? [אשמח לדעת מקורות]

תשובה:

שלום רב

באופן כללי אין לחזור על מילה פעמיים, יש שהיו חוזרים על מילה כזו או אחרת לצורך כוונה אף שאין זו הנהגה ראויה, על שם ה’ ודאי אסור לחזור פעם נוספת אלא אם כן לא נאמרה כהלכה. בלי ספק זו הנהגה לא ראויה ואינה מתאימה בשום נימוק [גם אלו שהיו חוזרים לכוונה היו גדולי הדורות שהיו בקיאים בכוונות על פי סוד וכדומה לא סתם לעורר את הציבור, זה הבלים]. כמובן מי שלא הצליח לומר מילה נכון וחוזר כדי לתקן זה בסדר.

מקורות:

על כך שאין לחזור על מילה פעמיים וקשת הדעות בענין [אם הוא איסור גמור או רק מגונה] ראה שו”ת יביע אומר ח”ז סי’ יד בסופו.

2 תגובות

  א:

  שלום רב
  הסתכלתי בשו”ת יביע אומר
  ולכאור’ האזהרה יותר על החזן.
  אמנם גם על יחיד כתב שאין ראוי. אך נראה דווקא כשפול תיבה פעמים בלי משמעות. אך מה הדין כשחוזר על משפט. לדוגמא אומר כפול וחננו מאתך חכמה בינה ודעת.
  ולכאור’ מדוע שיהיה אסור? מאי שנא מי שרוצה להוסיף תחינות בתוך ברכות אמצעיות?
  זה כמו לו יצוייר שיוסיף תחינה פרטית באמצע ויאמר אותה פעמים. כגון “אנא ה’ תן לי דעת” האם יהיה אסור לומר זאת פעמיים?

  רבני בית הוראה:

  לכאורה גם תחינה פרטית יש להוסיף רק כשיש תוספת משמעות וענין לא סתם לבקש שוב ושוב…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *